Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prevcentrum v Mohylce

V prosinci nás v Základní škole Mohylová navštívila dvojice přednášejících z Prevcentra, aby nám pověděla něco o kyberšikaně. První část proběhla formou her, ve druhé se už probíralo téma šikany přes dostupné technologie, především mobil a některými chválený, jinými zavrhovaný Facebook. Žáci představovali různé modelové situace a jejich úkolem bylo vymyslet, jak by se sami zachovali nebo jak by dotyčnému poradili.

Denisa Klofátová