Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hřiště a zeleň procházejí obnovou

Dobrý den,
můžete mi prosím odpovědět, co se plánuje vybudovat uvnitř rondelu v Neustupného ulici? Došlo tady k likvidaci velké části keřů i stromů, laviček a dětských hřišť. Děkuji předem za odpověď.

Marta Krejčová

Dobrý den, jedná se o revitalizaci parkové plochy a dvou dětských hřišť při ulici Neustupného. Horní část vnitrobloku Bellušova – Neustupného byla zařazena do 1. etapy projektů realizovaných odborem životního prostředí v letech 2008 – 2010. Spodní část vnitrobloku není dosud revitalizována. Byla zde dvě nevyhovující dětská hřiště s množstvím neúčelně rozmístěného mobiliáře. Celý prostor bude opticky i funkčně propojen. Jsou naplánovány nové výsadby stromů, keřů a trvalek, umístění nového mobiliáře a rekonstrukce obou hřišť. Zeleň potlačí hlučnost v okolí hřišť a vytvoří pro děti i maminky příjemnější mikroklima v letních měsících. Na dětských hřištích se objeví šplhací kovové konstrukce se sítěmi, lezecká stěna, houpačky, aeroskate, houpadla, trampolína, pískoviště, lavičky ve tvaru telefonu. Podrobnosti o projektu najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Fondy Evropské unie – OPPK – Revitalizace veřejného prostranství P13.

Dana Céová, odbor životního prostředí