Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KRÁČEJÍCÍ STROMY

Koncem listopadu přistoupil odbor životního prostředí k přesazení dalších několika vzrostlých stromů na sídlišti Velká Ohrada. Prosincová sněhová kalamita práci přerušila, takže mohla být dokončena až v polovině ledna. Celkem se přestěhovalo pět stromů – dva z Krtně na Velkou Ohradu a zbylé tři v rámci Velké Ohrady.

-red-