Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STODŮLÁČEK NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Ve středu 16. prosince a na Boží hod vánoční zpívaly děti z Pěveckého sboru Stodůláček spolu s Dětským Katedrálním sborem v prostorách Pražského hradu a v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Fotografie zachycuje poslední zkoušku.

Michaela Gaydošová