Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání víry a naděje

Na přelomu roku se Praha po 25 letech stala znovu pořadatelským městem pro Evropské setkání mládeže Taizé – setkání mladých věřících z různých křesťanských společenství Evropy i světa. Mladí křesťané do Prahy přijeli za modlitbami a krásnými písněmi Komunity Taizé, ale také poznat krásy Prahy, místní obyvatele, vrstevníky z jiných zemí a zažít konec roku nevšedním způsobem. Setkání probíhalo v mnoha kostelech a sborech, hlavním místem programů byly Letňany. Nejdůležitějšími místy pro setkání však zůstala hostitelská společenství z Prahy a okolí, kde mladí poutníci bydleli, prožívali dopolední program a silvestrovský večer.

V Praze 13 se jako významná hostitelská společenství zapsaly Komunitní centrum Svatého Prokopa na Slunečním náměstí, kostel Svatého Jakuba Staršího ve Stodůlkách a Křesťanské centrum Luka. Do těchto společenství se sjelo více než 300 mladých poutníků z Belgie, Běloruska, Francie, Chorvatska, Itálie, Holandska, Německa, Polska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Ukrajiny a daleké Dominikánské republiky. Většinou bydleli v hostitelských rodinách v okolí, které netvořili jen věřící, ale také rodiny, které se rozhodly strávit konec roku jinak. Nehrálo roli, kolik místa hostitelé měli, jaké jídlo mohli nabídnout či jaké byly jejich jazykové dovednosti. Hlavním pojítkem mezi hostiteli a hosty byla vzájemná důvěra a otevřenost. Vznikla více než přátelská pouta a mnozí se rozhodli zůstat v kontaktu. Účastníci prožili nádherné okamžiky a odjížděli se slzami radosti v očích.

V Komunitním centru sv. Prokopa se setkávalo více než 165 účastníků setkání. Za doprovodu místní kapely pod vedením Jany Dukátové se ráno rozezněly písně z komunity Taizé. Přímluvné modlitby a žalmy byly čteny v pěti různých jazycích samotnými účastníky setkání. Ve skupinách si mladí sdělovali své dojmy a zamýšleli se nad tématy jako mír, solidarita, život ve víře, smysl života, odpuštění, přátelství, hodnoty lidství... Malý ale velmi odhodlaný tým organizátorů zajišťoval občerstvení, focení, moderování, informační servis, ztráty a nálezy, řešení potíží s ubytováním.

Silvestrovský večer začal v duchu modlitby za mír. Vrcholem programu byl festival národů, který přinesl ochutnávku národních písní, tanců a folklóru ze všech koutů Evropy.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na úspěšném setkání podíleli a pomáhali – všem hostitelským rodinám, ředitelům škol, Úřadu MČ Praha 13 a odpovědným osobám z farnosti, především P. Adamu Lodkovi a Tomáši Vítkovi. Za celkovou realizační pomoc v průběhu setkání děkuji Veronice Hrušovské, Zdeňku Janečkovi, Václavu Kučerovi a zejména Tereze Jaklové. Díky také všem, kdo přinesli občerstvení nebo nabídli novoroční oběd.

Setkání po 25 letech mělo svoji symboliku – proběhlo 25 let od pádu komunizmu a nastolení demokracie, možnosti cestovat a setkávat se. Mladí lidé z různých míst mohli neklidnému světu symbolicky ukázat, že hodnoty jako solidarita, jednota, bratrství, tolerance, dialog a víra v lepší budoucnost nejsou ztracené.

Eliška Hrušovská, tým Taizé – Stodůlky