Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zateplení je investicí do budoucnosti

Zateplení je investicí do budoucnosti

Zateplená budova FZŠ prof. Otokara ChlupaV průběhu roku 2011 se radnici podařilo završit realizaci unikátního projektu Odpovědné školy Prahy 13, který byl zahájen v roce 2009. Jde o komplexní systém stavebních úprav a technologických změn, díky kterým se až o polovinu snížily náklady na vytápění, ohřev teplé vody a elektřinu, aniž by ve školách byla omezena tepelná pohoda a ostatní komfort. V letech 2010 – 2011 bylo zatepleno 17 škol a školek. Na tuto investici ve výši přes 500 milionů korun se podařilo získat 184 milionů z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Ve druhé fázi byly ve školních budovách vybudovány lokální plynové kotelny s vysoce účinnými kotli a zaveden moderní systém regulace teplot v místnostech podle aktuální potřeby. Přeměna topných systémů za 129 milionů korun byla financována metodou smluvně zaručených úspor (Energy Performance Contracting – EPC) – náklady městská část postupně splácí výhradně z projektem dosažených úspor, které dodavatel garantuje.

Rok 2013 byl v úsporách zatím nejúspěšněj ší. Proto se vedení Prahy 13 v loňském roce rozhodlo rozšířit úsporný projekt o MŠ Vlasákova a ZŠ Mládí. V obou školních budovách byl ve spolupráci s dodavatelem úsporného projektu, společností ENESA, instalován systém regulace vytápění, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách podle jejich momentálního využití. V Mateřské škole Vlasákova byl v listopadu nainstalován nový kondenzační kotel, což zvýší účinnost kotelny o 10 % a sníží náklady na opravu a údržbu. ENESA současně radnici doporučila a finančně podpořila úpravu systému měření a regulace ve 12 školách a v domě dětí, která zvýší úsporu zemního plynu o dalších 3,5 až 5 %. Zmíněná regulační opatření a nový kotel pro MŠ Vlasákova stály přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhradila 640 tisíc korun a ENESA přispěla částkou přibližně 420 tisíc Kč. Na úspěšný projekt energetických úspor ve školách navázala radnice v roce 2012 zateplením všech tří poliklinik v majetku městské části. Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Hostinského a Janského byly komplexně zatepleny a dostaly nová okna a dveře. Celková investice byla přibližně 76 milionů korun, z toho 15 milionů se podařilo získat z Operačního programu Životní prostředí. Kromě výrazného snížení nákladů na vytápění přinesla tato investice ještě další efekt – polikliniky s novou fasádou mnohem lépe vypadají.

Je zřejmé, že zateplování objektů se z dlouhodobého hlediska vyplatí a je investicí do budoucnosti. Proto bude radnice v nastoupeném trendu pokračovat i v letošním roce. Rada městské části na svém prvním letošním zasedání 12. ledna nastartovala dva významné projekty – zateplení Spolkového domu v ulici K Vidouli a zateplení tělocvičny v Kuncově ulici.

Spolkový dům ve StodůlkáchSpolkový dům ve Stodůlkách vznikl rekonstrukcí bývalého kina v roce 2002. Jeho součástí je polyfunkční sál a restaurace Staré kino. V sále se koná množství akcí Kulturního domu Mlejn, konají se zde plesy, divadelní představení pro děti, programy pro seniory, valné hromady dobrovolných hasičů a další akce. Hlavní náplní připravované rekonstrukce bude zateplení střešní konstrukce. Současně dojde k úpravě vnitřních podhledů a částečně také elektroinstalací. Demontovány budou všechny dveře a okna ve fasádách a místo nich budou osazeny nové výplně s výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Součástí rekonstrukce budou také úpravy rozvodů vzduchotechniky do sálu, restaurace a kuchyně a nové větrání sociálního zázemí. Na realizace těchto prací vyhlásila městská část veřejnou zakázku. Vlastní stavební úpravy by mohly proběhnout od dubna do července tohoto roku. Vzhledem k tomu, že jde o projekt zaměřený na úsporu energie, podařilo se získat příslib spolufinancování z fondů Evropské unie – konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Tělocvična v Kuncově uliciDotaci z tohoto operačního programu by městská část měla získat také na zateplení objektu tělocvičny na křižovatce ulic Kovářova a Kuncova ve Stodůlkách. Tělocvičnu má v dlouhodobém pronájmu Basketbalová akademie Sparta Praha, o jejíž práci s dětmi a mládeží a skvělých sportovních výsledcích se můžete ve STOPu často dočíst. Cílem rekonstrukce objektu bude v první řadě snížení jeho energetické náročnosti. V současné době se dokončuje projekt, poté bude zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodavatele. Jeho úkolem pak bude kompletní zateplení obvodových konstrukcí objektu a dojde také k výměně všech stávajících oken a dveří. Součástí zakázky bude ještě sanace svahu u objektu, která bude spočívat ve výstavbě opěrné zdi a souvisejících stavebních úpravách. Předběžně se předpokládá, že rekonstrukční práce by mohly proběhnout od července do září tohoto roku.

Samuel Truschka