Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v únoru: Vznik Královského hlavního města Prahy

Vznik Královského hlavního města Prahy

„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese místo jest, kde najdete člověka, jak tesá práh domu. I nazvete hrad, který na tom místě vystavíte, Prahou.“ Tak v kostce a pověsti pravila kněžna Libuše. Jiný výklad jména Praha vychází se slova práh po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé řeku. Protože se město začalo rozrůstat právě za tímto brodem, tedy prahem v řece, bylo nazváno Praha. Teď už ale doložitelná fakta. Na základě Dvorského dekretu Josefa II., 12. února 1784, bylo založeno Královské hlavní město Praha. Vzniklo spojením samostatných královských měst: Starého Města pražského, Většího Města, Malé Strany, Hradčan s Novým Městem pražským, založeným v roce 1348 Karlem IV. Čtyři pražské čtvrti byly za Josefa II. číslované římskými číslicemi. Sídlo městské správy a městské rady bylo na Staroměstské radnici. Město se v r. 1784 rozkládalo na 143 hektarech a bydlelo v něm něco kolem 76 000 obyvatel. V druhé polovině 19. století byl připojen Josefov, Vyšehrad, Holešovice, Bubny a Libeň. Hlavní město Praha pak vzniklo 1. ledna 1922. Po Londýně, Paříži, Římě, Madridu a Berlínu je Praha šestým nejnavštěvovanějším městem Evropy.

Dan Novotný