Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

To jsou teda fóry

  • Pan Novák k manželce: „Doufám, že sis nepomyslela nic zlého, když jsem se k ránu vrátil s monoklem pod okem.” „Kdepak, drahý, když ses vrátil, tak jsi ho ještě neměl!”
     
  • V Michalovcích otevřeli nový pivovar. Zaslali vzorky nového piva do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze na vyhodnocení chuťových a dalších vlastností. Za 3 týdny jim přišel rozbor z Prahy se stručnou informací: Vaše kobyla je zdravá.
     
  • Syn se doma učí gramatiku: „Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?” „Ztracený, synku, ztracený!”