Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž pro děti vyhlášena!

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do 18 let v rámci škol (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střední školy, učiliště) i mimoškolní činnosti (domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské oddíly, zájmové kroužky). Namalujte obrázek hasičů, lidí, kterým hasiči pomáhají nebo zvířat v nebezpečí. Nechcete-li malovat, napište příběh. Do soutěže je možno přihlásit práce literární, výtvarné nebo zpracované pomocí digitálních technologií. Nejlepší práce ve všech věkových kategoriích budou oceněny. Základní kolo probíhá od 1. 2. do 30. 3. Podrobnosti k soutěži najdete na www.dh.cz.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky