Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonická mládež měla úspěšný rok

Na konci ledna jsme opět hodnotili naši práci a to nejen za uplynulý rok, ale i za uplynulé pětileté volební období výboru SDH Třebonice. Léta to byla úspěšná a hodně věcí se nám podařilo jak v činnosti sboru, tak na poli soutěžním. Nejúspěšnější byl poslední rok, ve kterém naši mladí hasiči sbírali medaili za medailí. K úspěšné sezoně určitě napomohla i přestavba hřiště s tartanovým povrchem.
Na valné hromadě 24. ledna byl zvolen nový výbor SDH Třebonice, který povede sbor dalších pět let. Starostkou sboru byla znovu zvolena Marta Horáková, Filip Jordák se stal náměstkem starostky a jednatelem sboru, Lukáš Bican velitelem zásahové jednotky, Dana Cveklová hospodářkou sboru, Marta Horáková ml. vedoucí mládeže, Miloslav Šmíd referentem MTZ a Pavel Drda referentem prevence a výchovné činnosti. Členy výboru jsou Helena Lopatová, Monika Malá, Oldřich Dobiáš, Monika Michálková, Jan Richter, Hana Zlochová a Petr Shrbený. Předsedou kontrolní revizní rady byl zvolen Václav Horák, členy jsou Jana Pošmourná a Zdena Ernýgrová.

Monika Malá, SDH Třebonice