Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Živá malba nejen pro pobavení

Dne 11. prosince loňského roku byla za přítomnosti médií a mnoha významných hostů předána Základní škole praktické a Základní škole speciální Lužiny Živá malba. Jde se o nástěnnou malbu, která představuje interaktivní stěnu se světelnými efekty a ozvučenými obrázky na motivy dětské knihy Garšpíkoviny aneb Bibi a čtyři kočky od spisovatelky a patronky projektu Báry Nesvadbové. Na motivy této knihy vytvořil výtvarník Libor Škrlík dílo, které nyní zdobí rozlehlou stěnu na chodbě u šaten školy. Financování projektu se ujala ČSOB Pojišťovna a záštitu nad ním převzal primář dětského oddělení chrudimské nemocnice MUDr. David Kasal.

Projekt Živá malba je zatím ojedinělý. Naše škola byla vybrána jako jediná za kraj Hlavní město Praha a je v pořadí druhá škola v ČR. Nástěnná malba poskytne žákům vedle zpestření výuky také řadu podnětů pro rozvoj pozornosti, soustředění, tvořivosti, fantazie, komunikačních, ale i čtenářských dovedností. Je určena všem žákům školy, přínosná bude zejména pro žáky s autizmem, více vadami a těžším stupněm mentálního postižení. Školní družina využívá stěnu i v rámci projektu Už jsem čtenář, jehož součástí je v letošním ročníku četba již zmiňované knihy Báry Nesvadbové. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na realizaci i propagaci projektu podílejí. Poděkování také patří paní učitelce Petře Jarošové, která byla za naši školu koordinátorkou projektu. Více na www.skrlik.cz/projekty.html, http://chrudim.tv/video_1019.html.

Věra Kozohorská a Martin Marek