Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na dvacet minut učitelem

V jazykové třídě 8.A FZŠ Brdičkova se koncem loňského roku uskutečnil projekt „Jsem učitel/učitelka němčiny“. Každý žák měl 20 minut na to, aby látku na zvolené téma procvičil se svými spolužáky. První část tvořila gramatika, druhou pak slovní zásoba. Hned první „učitel“ nasadil laťku hodně vysoko. Velmi pečlivě, srozumitelně a zábavně byly ale připraveny i všechny další hodiny. Na závěr měli žáci i „učitel“ možnost daný výstup zhodnotit. V programech jsme se setkali s křížovkami, pexesem, prací s mapou a dalšími zajímavými příspěvky.

Z ankety, do které se žáci zapojili, vyplynulo velmi pozitivní hodnocení celého projektu, jehož cílem bylo nejen zopakování si získaných jazykových znalostí, ale také rozvinutí komunikačních dovedností a prohloubení sociálních vztahů ve skupině.

Kateřina Pavlíčková