Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hokejbalové centrum mládeže na Lužinách

Prvního ledna 2016 odstartoval projekt hokejbalových center mládeže a hokejbalový oddíl z Prahy 13 HC Kert Park Praha se stal jedním z devíti klubů v České republice, které tento status získaly. Zájem zapojit se do „nultého ročníku“ mělo celkem dvanáct klubů v republice, mezi které se zařadil i Kert Park.

„Zisk statutu hokejbalového centra mládeže bylo jedním z našich cílů v druhé polovině roku 2015. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ přibližuje místopředseda klubu Lukáš Ptáčník, který projekt za HC Kert Park Praha zaštiťuje.

Pro zisk statutu hokejbalového centra pro rok 2016 musel klub splnit hned několik podmínek, například dostatečný počet mládežnických kategorií a kvalifikovaných trenérů, adekvátní úroveň zázemí a hokejbalového areálu, vypracování ročního tréninkového plánu nebo celoročního plánu náborových akcí. Samotnému udělení statutu pak ještě předcházel audit z Českomoravského svazu hokejbalu. „Projektu jsme věnovali spoustu času a úsilí, o to více nás těší, že naše práce nepřišla vniveč. Na druhou stranu je to pro náš klub také závazek do budoucna, jelikož si tento status chceme udržet i pro roky následující,“ říká Lukáš Ptáčník.

Status hokejbalového centra mládeže nepřinese Kert Parku jen pomyslnou „nálepku“. „Díky němu budeme moci lépe rozvíjet jak naši mládež, tak i naše trenéry, účastnit se různých workshopů a přednášek týkajících se práce s mládeží apod. Nemohu samozřejmě opomenout také zisk dalších finančních prostředků, které budeme moci použít na nákup hráčského vybavení pro děti i jako drobné odměny trenérům,“ uzavírá Lukáš Ptáčník.

Michal Pěch