Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaké jsou plány třebonických hasičů

Zásahová jednotka se bude věnovat tématům odborné přípravy pro výcvikový rok 2016. Má naplánované stáže na stanicích Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kde budou členové sloužit spolu s profesionálními hasiči. Během roku bude probíhat výcvik členů s technickými prostředky požární ochrany a další technikou. Sbor bude provádět také údržbu techniky a ostatních prostředků v zájmu akceschopnosti jednotky. Zásahová jednotka má také naplánovanou účast při akcích pro veřejnost, pořádaných sborem i MČ Praha 13. Doufáme, že se nám všechny plánované úkoly podaří splnit. O své činnosti vás budeme informovat na stránkách STOPu.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice