Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Křižovatka ulic Červeňanského a Tlumačovská

Tato křižovatka není z hlediska řidičů nijak složitá, ale vzhledem k umístění přechodu pro chodce přes Červeňanského ulici mezi „dvojčaty“ a Lidlem není pro chodce příliš přívětivá. Přechod je kvůli nájezdovému pruhu k Lidlu umístěn už v ústí křižovatky. Tato poloha s sebou přináší větší délku přechodu – přibližně 20 metrů. Přechod je sice osazen třímetrovým dělícím ostrůvkem, který přispívá k bezpečnosti chodců, ale jeho části ve vozovce jsou i tak široké 9 a 7 metrů. Umístění přechodu v ústí křižovatky s sebou přináší i to, že vozidla najíždějící z Tlumačovské ulice mají k přechodu jen velmi krátkou vzdálenost (cca 3 m). Křižovatka je naštěstí z pohledu řidičů přehledná. K přechodu pro chodce na této křižovatce byla vznesena řada připomínek v loňském roce v rámci akce Bezpečná cesta do školy, kterou vyhlásila místostarostka Marcela Plesníková, která má v působnosti oblast školství. Ulice Červeňanského není ve vlastnictví Prahy 13 a není tedy možné financovat zvýšení bezpečnosti na tomto přechodu z jejího rozpočtu. Proto je připravována dokumentace k žádosti o realizaci akce z prostředků BESIP z Magistrátu hlavního města Prahy. Předmětem žádosti bude přisvícení přechodu a osazení blikajících LED světel přímo do vozovky v místě přechodu nebo osazení světelného signalizačního zařízení – semaforů. Akce bude v první řadě projednána výborem pro dopravu a bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 13.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost