Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jarmark pobavil i pomohl

Základní škola Janského už řadu let pořádá Vánoční jarmark, který je nejen prostoupen vánoční atmosférou, ale také pomáhá. Letos se konal v polovině prosince. Slavnostní odpoledne začalo prodejem výrobků, které o vánočních svátcích zdobily nejednu domácnost. Navíc každým nákupem zákazníci z řad rodičů a přátel školy přispěli na dobrou věc – vybrané peníze a dárky od dětí byly předány dětské onkologii FN Motol.  Následoval kulturní program tradičně zahájený MUDr. Cingrošovou z motolské nemocnice. Pěvecká vystoupení dětí, vystoupení kroužku Ropeskippingu a taneční skupiny, bohatá tombola losovaná hercem Jiřím Mádlem... Zkrátka skvělá zábava od začátku do konce. A jakby ne, vždyť děti se na tuto akci, která pobavila i pomohla, pečlivě připravily.

-red-