Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do speciálních škol Diakonie ČCE

Zápis do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5, Vlachova 1502, se koná v pondělí 15. února od 9 do 16 hodin v budově školy. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zejména dětí a žáků s mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případně i s jiným druhem a stupněm zdravotního postižení. Dětem nabízíme individuální přístup ve výuce, dobrou vybavenost pomůckami včetně bezbariérového přístupu, canisterapie, fyzioterapie a další aktivity nad rámec běžné výuky. K zápisu s sebou rodič přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, odborná vyšetření týkající se dítěte. Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů dostavit ve stanoveném termínu k zápisu, můžete si domluvit náhradní termín. Součástí zápisu je den otevřených dveří pro veřejnost. Další informace získáte na webové adrese www.skola-stodulky.diakonie.cz nebo na tel. 235 517 303, 737 258 416.

Milan Černý, ředitel školy