Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mladí zdravotníci si vedou skvěle

Pátá místní skupina Českého červeného kříže, registrovaná při OS ČČK Praha 1, sdružuje především děti a mládež z Prahy 13 a okolí. Děti se s námi po celý rok učí poskytovat první pomoc, kterou také předvádíme na různých akcích. Kromě toho se každoročně podílíme na prospěšných charitativních sbírkách Český den proti rakovině a Světluška. Náš program doplňují společenské hry a výlety. 
V dubnu jsme se zúčastnili tradiční akce Bezpečná třináctka. Naše skupina tam již desátým rokem seznamuje širokou veřejnost se svou činností formou komentované ukázky zásahu našich mladých zdravotníků. Zájemce také učíme poskytnutí první pomoci, správný postup při resuscitaci nebo práci s tlakovým obvazem. Nechyběli jsme ani na zářijovém Dni zdraví na Slunečním náměstí, kde jsme učili první pomoc děti. Mimo Prahu 13 jste náš stánek mohli navštívit například na hudebním festivalu United Islands of Prague v červnu na Kampě. Kromě toho během roku navštěvujeme i školy.