Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základy, na kterých se dá stavět

Proxima Sociale, o.p.s., ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 připravila v listopadu pro klienty klubu JednaTrojka pětidenní resocializační pobyt (REP) v rekreačním zařízení Chroboly v jižních Čechách. Šlo o zážitkový pobyt mimo Prahu financovaný z grantu prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy. Program je určen pro maximálně 9 mladých lidí od 12 do 19 let, kteří mají zájem pro sebe něco udělat, něco ze sebe dát druhým a něco od nich pro sebe získat. Klienty čekaly dny nabité aktivitami zaměřenými na podporu sebepoznání, zvládání zátěžových situací, na zlepšení komunikace mezi vrstevníky, ale i s rodiči nebo učiteli. Dále organizátoři s účastníky pracovali na přijetí ostatních členů skupiny i s jejich odlišnostmi a na přijetí sebe sama. Zařazeny byly i preventivní informační bloky o návykových látkách, šikaně, povídání o rodinných vztazích, sexualitě a dalších problémech dnešní mládeže. Mladí klienti byli vedeni k odpovědnosti a samostatnosti také tím, že měli na starost vaření, úklid a dodržování pravidel. Měli také „bojovku“ v lese s otázkami z probíraných témat. Proběhl i pěší výlet do blízkého okolí a závěrečná diskotéka.
Cílem pobytu bylo účastníky lépe poznat a navázat s nimi hlubší spolupráci. To se nám povedlo a věříme, že na tomto základu můžeme v budoucnu stavět a spolupráci dále rozvíjet.
Poděkování náleží všem, kdo se na realizaci pobytu podíleli. Příjemným zpestřením byla návštěva paní Kalinové a paní Oláh-Holubové z Úřadu MČ Praha 13, kterým rovněž děkujeme.

Kateřina Vojtová, sociální pracovnice klubu JednaTrojka