Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na oběd do Lukáše

Po generální rekonstrukci je od 17. 12. opět v plném provozu jídelna v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. Kuchyň je nově vybavena moderní technologií, která umožňuje kuchařkám uvařit rychleji a hospodárněji. V příjemném prostředí jídelny může současně obědvat až 50 strávníků. Jídelna je otevřena od pondělí do pátku od 11.00 do 13.30. Je určena pro stravování seniorů z Prahy 13, ale najíst se zde mohou i mladší strávníci. Cena oběda včetně polévky a čaje je pro seniory 65 Kč, pro ostatní 80 Kč. Samotná polévka stojí 16 korun. Jídlo je možno objednat v jídelně na celý týden dopředu nebo na kterýkoli pracovní den. Výjimečně je možno jídlo objednat i telefonicky nejpozději  den předem na číslech 222 543 023, 606 194 062. Vaří se několik jídel navíc, takže ti, kdo přijdou co nejdříve po otevření, mohou dostat jídlo i bez předchozího objednání. Nedá se na to ale vždy spoléhat. Klientům střediska, se kterými má uzavřenou smlouvu o sociálních službách, se rozváží obědy domů. Donáška oběda do bytu klienta stojí 25 Kč. Další podrobnosti včetně jídelníčku najdete na www.sssp13.cz.

-red-