Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pečovatelkám pomůžou čtečky

Středisko sociálních služeb Prahy 13 bude i v roce 2016 poskytovat služby jako doposud, podle sociální situace a potřeb klientů v co nejvyšší kvalitě a co možná nejefektivněji. Pozitivní zprávou je, že ceník úkonů se oproti loňskému sazebníku zatím nemění. I přes rostoucí náklady se nám zatím daří zachovat ceny v nezměněné výši. Novinkou budou letos čtečky, které pečovatelkám pomohou rychleji zaznamenat, které služby v domácnosti vykonaly, včetně přesné doby trvání úkonu. Při zahájení služby sejme pečovatelka čtečkou čárový kód příslušného úkonu (čárové kódy bude mít k dispozici klient) a začne službu vykonávat. Po skončení úkonu znovu sejme čárový kód a tím zaznamená ukončení činnosti. Poté si klient domluví s pečovatelkou datum a přibližný čas další návštěvy a stvrdí to svým podpisem. Klientům přinese tato inovace především úsporu času a peněžních prostředků. Pečovatelka díky čtečce zaznamená přesně na minuty délku své práce a na základě toho provede vyúčtování. Čárové kódy dostane každý klient při podpisu smlouvy a bude je předkládat při příchodu pečovatelky. Informace o dalších službách střediska najdete na www.sssp13.cz.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13