Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den plný sportu

V neděli 19. února byste si neměli nechat ujít akci ve Sportovní hale Lužiny v Bellušově 1887. Všesportovní oddíl tam nově příchozím zájemcům i stávajícím členům nabídne od 9 do 14 hodin řadu ukázkových hodin – cvičení rodičů a dětí, cvičení pro předškolní děti a nejmladší žactvo, všestranně zaměřené cvičení žáků a rekreační hry nebo ukázku činnosti oddílu orientačního běhu a pobytu v přírodě.

Po každé ukázce bude prostor pro konzultaci s instruktory daných cvičení, kde se dozvíte vše o zaměření, náplni a časech cvičení, vhodnosti pro danou věkovou kategorii aj. Do všech oddílů přijímáme i děti s PAS, Downovým syndromem, ADHD i jiným zdravotním znevýhodněním. Informace podá Dáša Kolandová tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz, více také na www.skhalaluziny.wz.cz, kde se dozvíte i časový rozvrh ukázkových hodin.

V rámci této akce bude probíhat:

  • od 14.00 do 16.00 nábor chlapců (10–14 let) do mládežnických družstev volejbalového oddílu VolleyTeam ČZU Praha
  • pro zájemce o tancování v závodní taneční skupině FB Kids ve Fitness Balance jsou připraveny dvě taneční hodiny (od 14.00 a 15.00), více na www.fitnessbalance.cz
  • Tai-Chi – pro všechny věkové kategorie, ukázky od 16.00 a 17.00, více na culakj@seznam.cz, tel. 736 681 122

Dagmar Kolandová