Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč nemůže fungovat tzv. zelená vlna na ulici Jeremiášova?

Už v 70. letech byla na některých hlavních komunikacích nastavena tzv. zelená vlna. Proč tento systém nemůže fungovat na ulici Jeremiášova, po které řidiči popojíždí od červené k červené?

Požadavky na zelenou vlnu v této ulici řeší odbor dopravy Prahy 13 už dlouho. Semafory má na starost Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravních agend. Magistrát dosud argumentoval tím, že zelenou vlnu přerušují chodci, kteří si zmáčknou tlačítko při přecházení přes Jeremiášovu ulici. Tím se prodlouží doba vyhrazená pro kolmé přejíždění a přecházení konkrétní křižovatky a zelená vlna se přeruší.

Magistrát a Technická správa komunikací hl. města Prahy (TSK) dlouhodobě hledají řešení, jak zlepšit plynulost provozu v této lokalitě. V prosinci 2016 proběhlo jednání ve věci koordinace světelných signalizačních zařízení na Jeremiášově ulici za účasti zástupců TSK hl. m. Prahy, Magistrátu HMP, Policie ČR a Odboru dopravy Městské části Praha 13.

TSK jako správce semaforů přislíbila, že současné problémy se zelenou vlnou budou během roku 2017 postupně odstraňovány. Nejprve bude zkoordinován úsek šesti křižovatek od ulice Poncarova po ulici Archeologickou. Pak proběhne koordinace křižovatek kolem křížení s Rozvadovskou spojkou a nakonec bude na opačné straně Jeremiášovy ulice zkoordinována skupina křižovatek u napojení Radlické ulice.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13