Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnostní chvíle pro Josefa Sousedíka

V den výročí vzniku samostatného Československa, který připadá na 28. října, jsou na Pražském hradě každoročně udělována státní vyznamenání lidem, kteří se svými činy zasloužili o budování demokratické společnosti, či výsledky jejich práce zvláštním způsobem obohatily národní dědictví a rozvoj společnosti.


V uplynulém roce 2016 bylo ve Vladislavském sále Pražského hradu oceněno třicet osobností, devět z nich in memoriam. Mezi oceněné in memoriam patřil i známý vsetínský elektrotechnik Josef Sousedík. Jeho syn Jiří Sousedík, který je občanem naší městské části, převzal z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana medaili Za hrdinství.

Oceněný Josef Sousedík patřil mezi mimořádné osobnosti meziválečného období. Tento významný český elektrotechnik a vynálezce s mnoha světovými patenty byl právem označován za „českého Edisona“. Celkem je u jeho jména uvedeno více než 50 patentů z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Patří mezi ně letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových a silničních vozidel a jiné. Jméno Josefa Sousedíka figuruje také u konstruování známé motorové soupravy Slovenská strela, kdy navrhnul na tu dobu zcela unikátní elektromechanický přenos výkonu. Přesto, že pocházel z chudých poměrů, vypracoval se svým talentem a pílí až na úspěšného továrníka a podnikatele. Byl rovněž uznávaný komunální politik, humanista a vlastenec. V roce 1919 založil ve Vsetíně prosperující elektrotechnickou továrnu (po znárodnění MEZ Vsetín). V roce 1927 vstoupil do komunální politiky a za deset let starostování se mu významnou měrou podařilo zvelebit město Vsetín a region Valašska. Za 2. světové války založil a vedl odbojovou organizaci, která měla v roce 1944 na 2 000 členů. Poté byl pronásledován německými nacisty a komunistickým režimem byl označován za kapitalistický živel a třídního nepřítele. Jeho život skončil tragicky při výslechu na Gestapu, kdy byl v roce 1944 zastřelen. Osobnost Josefa Sousedíka má nesporný morální odkaz a medaile Za hrdinství in memoriam mu byla udělena zcela zaslouženě.

Eva Libigerová