Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovní plochy dostanou nový kabát

V rámci investičních akcí zajišťovaných odborem životního prostředí bude v letošním roce kladen důraz hlavně na zlepšení možností pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Naše městská část má to štěstí, že při výstavbě sídlišť bylo pamatováno i na tyto aktivity a v rámci vnitrobloků je dostatek dětských hřišť i veřejně přístupných sportovišť. Problémem u některých je ale jejich technický stav. Dětská hřiště jsme již v minulých letech většinou celkově zrekonstruovali tak, aby odpovídala současným požadavkům na hru, ale hlavně současným bezpečnostním normám. Nyní se chceme zaměřit i na sportovní plochy. Část z nich již v minulých letech nový kabát dostala, ale hodně jich ještě čeká.

Celková rekonstrukce dvou sportovních ploch byla zahájena již v loňském roce a v průběhu letošního jara bude dokončena. Jde o hřiš tě ve vnitrobloku Horákova – Kettnerova a ve vnitrobloku Zázvorkova. Obě mají podobný charakter, před rekonstrukcí zde byl povrch ze zastaralých pryžových desek, které se v průběhu času začaly odlupovat. Nově bude na obou hřištích jednolitá pryž s grafikou na streetball, budou opraveny navazující dlažby a vyměněny povrchy pod stávajícími prvky. Letos budeme v těchto aktivitách pokračovat a na nový pryžový povrch se mohou těšit i obyvatelé v okolí sportovního hřiště při ulici Hostinského. Sportovní plochu s lajnováním a umístěnými koši na basketbal doplní barevné odlišení pro plošné hry a lavičky. Při této rekonstrukci bude současně zrevitalizován i prostor směrem k obchodnímu centru, který je nyní téměř bez vegetace. Vznikne zde malý parčík s kruhovým trávníkem a soliterním platanem. Nově bude vydlážděna spontánně vyšlapaná cesta a doplněny trvalkové a keřové výsadby. Vše bude doplněno novým mobiliářem.

V uplynulém období jsme také zaznamenali požadavky milovníků adrenalinu na obnovu skateparku Lužiny ve vnitrobloku Mohylová, který je nyní vybaven betonovými rampami. Proto byl připraven projekt na jeho obnovu. Jsou zde navrženy nové sportovní prvky, které lépe odpovídají požadavkům sportovců a jejich bezpečnosti. Prvky byly v průběhu přípravy projektu konzultovány s návštěvníky skateparku, aby investice do rekonstrukce byla smysluplná a splnila očekávání jeho uživatelů. Věřím, že všechny naše investiční záměry budou úspěšně dokončeny k všeobecné spokojenosti a budou hojně využívány třeba i na úkor počítačových her.

Pavel Jaroš, zástupce starosty