Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Talent v podání žáků umělecké školy

Na závěr roku se uskutečnil koncert Základní umělecké školy Stodůlky. V předvánočním čase 20. prosince se v atriu radnice sešli malí hudebníci společně se svými rodiči a ostatními, kteří měli chuť zaposlouchat se do vánočních melodií. Na koncertě se představil nejen pěvecký sbor Stodůlky, ale také lidový soubor Melodinka a Big Band se svými zpěváky. Strunné nástroje rozezněly děti v Kytarovém orchestru a pozadu nezůstaly ani pohybově nadané děti z Malého tanečního orchestru. ZUŠ Stodůlky sdružuje několik skvělých zpěváků – sólistů, klavíristů i dětí hrajících na flétnu. Ti všichni dostali v rámci prosincového koncertu prostor. Vánoční náladu podtrhly krásné, ručně vyráběné betlémy, které byly nainstalovány v prostorách radnice. Vánoční koncert však nebyl jedinou akcí, na které bylo možné vidět talentované žáky ZUŠ Stodůlky. V rámci tradičního vítání nového roku byl 12. ledna uspořádán koncert, kde zahrál smyčcový orchestr doprovázený dětmi hrajícími na akordeon a elektronické klávesy. Vystoupili zde i žáci literárně dramatického oboru společně s tanečním oborem.

Základní umělecká škola Stodůlky oslavila v roce 2016 své padesátileté působení v Praze 13. Díky dlouholeté práci s nadanými dětmi se stala ZUŠ Stodůlky fakultní školou Akademie múzických umění v Praze, což přináší možnost mladým začínajícím hudebním pedagogům získat své první praktické zkušenosti při výuce žáků hudebních a tanečních oborů.

Bohdan Pardubický