Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neslyšící mají svou farnost

Porozumět bohoslužbám je pro neslyšící věřící velmi obtížné. Specifické potřeby těchto lidí se rozhodla řešit pražská arcidiecéze, díky které se na území hl. města Prahy zformovala nová komunita neslyšících věřících. Její počátky sahají do roku 2012, kdy několik neslyšících křesťanů, převážně katolického vyznání, požádalo o stálé duchovní vedení P. Stanislawa Góru. K dnešnímu dni čítá toto společenství 30–40 osob.

Absence sluchu má zásadní vliv nejen na běžný život neslyšících, ale také na život duchovní. Proto nápad vést bohoslužby ve znakové řeči a i jinak vycházet vstříc jejich specifickým potřebám přijala pražská arcidiecéze s velkým nadšením.

Farním kostelem nově vznikající komunity se stal kostel sv. Prokopa ve Stodůlkách. Věřící se sluchovým postižením se mohou v rámci farnosti pravidelně setkávat, požádat o duchovní rozhovor s knězem, zúčastnit se přednášek s duchovním tématem a dojít ke svátosti smíření.

V uplynulém roce 2016 přistoupilo několik dospělých neslyšících ke křtu, prvnímu svatému přijímání i svátosti biřmování. V České republice bohužel v tuto chvíli není k dispozici žádný kněz, který by dokázal ovládat znakovou řeč do takové míry, aby v ní mohla být vedena bohoslužba či mohl dávat rozhřešení při zpovědích. Proto je kněz odkázán na služby tlumočníka do znakové řeči. Ten je potom, stejně jako kněz, vázán slibem mlčenlivosti. Mimo všechna zmíněná setkání je pro neslyšící sloužena jedna bohoslužba měsíčně, která je tlumočena do znakové řeči.

Při příležitosti vzniku nové farnosti byla 8. ledna v kostele sv. Prokopa ve Stodůlkách sloužena slavnostní mše svatá, kterou vedl biskup Václav Malý.

Pražské společenství neslyšících katolíků se snaží navázat kontakt s představiteli podobných sdružení v Evropě. Dva zástupci z České republiky se dokonce zúčastnili historicky prvního setkání věřících se sluchovým postižením, které se konalo loni v Římě. Tato nová tradice setkávání se v letošním roce přesouvá z hlavního města Itálie do Prahy.

Eva Libigerová