Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vítání občánků

ÚMČ Praha 13 pořádá vítání občánků pro děti, které mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 13. V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je zapotřebí oznámit narození dítěte. Toto oznámení můžete podat osobně pracovnici odboru občansko- -správního, paní Nikol Porazilové v budově ÚMČ Praha 13 (3. patro, kancelář č. 433). Oznámení můžete poslat rovněž e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. Při osobním oznámení je nutno vyplnit předepsaný formulář a předložit občanský průkaz k ověření totožnosti. V případě, že zasíláte oznámení elektronicky, uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého bydliště). V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní Porazilovou na tel. 235 011 325.

O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na uvedenou adresu cca 3 týdny před samotným konáním akce.

Vítání občánků probíhá v obřadní síni ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 13.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního