Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Centrální park – zelená páteř Prahy 13

Centrální park je místo, které milujeme. Jako architektonický a krajinotvorný prvek naší městské části významnou měrou přispívá ke kvalitě životních podmínek obyvatel Prahy 13. Představuje centrum odpočinku, setkávání, sportu, rybaření, dětských her, koncertů, závodů, ale hlavně je domovem mnoha rostlin a živočichů. Investorem výstavby v Centrálním parku je převážně Magistrát hl. m. Prahy. Park je budován od 80. let souběžně s výstavbou sídliště Jihozápadní Město s 55 tis. obyvateli. Rozkládá se na 40 ha. Od severozápadu navazuje na park Panská zahrada, pokračuje po proudu Prokopského potoka a na jihovýchodě vyúsťuje do Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Místo setkání a odpočinku

Díky síti pěších i cyklistických stezek představuje park spojovací prostor mezi jednotlivými částmi Prahy 13. Stezky spojují Malou a Velkou Ohradu s Novými Butovicemi (stanice metra Hůrka), Lužinami (stanice metra Lužiny a Luka) a Stodůlkami. Pro obyvatele Prahy 13 představuje vyhledávané místo k odpočinku, k poznávání mnoha druhů rostlin a živočichů, pro sport i pro setkávání s přáteli. Nejmenší obyvatelé si zde mohou hrát na několika dětských hřištích. Pro obyvatele všech věkových skupin je připraveno několik sportovišť (hřiště na pétanque, dvě sportoviště na míčové hry, hřiště na minigolf, venkovní posilovna a několik stanovišť na hru discgolf ). Chovné rybníky lákají k rybaření a krásná přírodní zákoutí k vycházkám v každé roční době. Parkem vede turistická stezka pro vozíčkáře a k dispozici je okruh pro bruslaře. V zimě bývá každý volný svah plný sáňkujících dětí a na zamrzlých rybnících se bruslí. V parku jsou pořádány kulturní a sportovní akce pro veřejnost jako například Koncert pro park, Pálení čarodějnic, Běh za Ježíškem na haldu Makču Pikču nebo Butovický rohlík. Park Prahy 13 představuje nástupní místo nejdelší cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň. Má také svou technickou zajímavost – uzavřený most linky B pražského metra od architekta V. Krause. Tento dvojkolejný kovový tubus mezi stanicemi Hůrka a Lužiny byl uveden do provozu 11. listopadu 1994. Významnou dominantu parku tvoří halda zeminy a stavebního odpadu, lidově zvaná jako Makču Pikču, ze které je nádherný výhled na celý park i okolní sídliště.

O projektu parku

Návrh parku byl součástí vítězného urbanistického řešení celého Jihozápadního Města Doc. Ing. arch. Ivo Obersteina z roku 1968. Od zahájení stavby se změnily některé majetkoprávní poměry i požadavky na účelovost parku. Proto přirozeně došlo k odchylkám od původního návrhu. Jeho výstavbu financuje Magistrát hl. města Prahy, avšak po dokončení každé etapy je hotové dílo předáno do správy odboru životního prostředí MČ Praha 13. Veškeré náklady na údržbu zeleně a opravy poničeného zařízení tak jdou z našeho rozpočtu.

Jak se staví park

Park se začal budovat koncem 80. let a výstavba pokračuje až do dnešních dnů. V 80. letech byl vybudován Stodůlecký rybník a byly zahájeny terénní úpravy pro budoucí park. V 90. letech přibyl i druhý, Nepomucký rybník s tubusem metra, vznikla část cestní sítě s dřevěnými lávkami a kamenným můstkem přes Prokopský potok. Rovněž se zde vysázely dřeviny. V roce 2002 byla dokončena další část sadovnických úprav okolo Nepomuckého rybníka. V této době byl vybudován umělý meandr, který vytvořil příjemné místo k hrám u vody a odpočinku. V Severní aleji přibyla část dlážděné odpočinkové zóny, celkem čtyřicet nových laviček a také informační systém. V této etapě vznikly vyhlídkové terasy s výhledem na hladinu Nepomuckého rybníka. Od roku 2003 nastala éra budování dětských hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie. Tyto akce byly většinou realizovány pod vedením odboru životního prostředí MČ Praha 13. Veřejné minigolfové hřiště s 18 drahami v nejzápadnější části Centrálního parku bylo zprovozněno v říjnu 2006. V roce 2009 přibyla tři hřiště na pétanque, dvě sportoviště pro míčové hry a venkovní posilovna. V novém zázemí parku je veřejné WC, venkovní restaurace a kuželkárna. Okolo Nepomuckého rybníka vede dráha pro in-line brusle. Byly realizovány nové výsadby květin – trvalek a přibyla pikniková loučka. Čtvrtá etapa stavby, opět pod vedením MHMP, byla dokončena v roce 2012.

Pátá etapa stavby Centrálního parku

Aktuální stavební práce jsme zahájili v listopadu 2016 a celá etapa bude dokončena v červnu 2017. Realizace přispěje k bezpečnosti a lepší průchodnosti parkem. Stavební práce se soustřeďují v okolí Stodůleckého rybníka a dále pak směrem ke Kettnerově ulici. Stavbu provádí firma Prominecon, a.s. Na renovovaném území budou provedeny další sadové úpravy v souladu s koncepcí krajinářského parku. Jedná se o stavbu cestní sítě s novou lávkou přes Prokopský potok. Obyvatelé se mohou těšit na nové výsadby 212 stromů a 3,5 tis. keřů. Ve stávající lipové aleji u ulice Sezemínská vznikne nová odpočinková zóna ohraničená gabionovými zídkami. V okolí rybníka bude vybudována zpevněná cesta a přibydou lavičky. Odpočinkovou zónu doplní kvetoucí záhony. Úplnému dokončení parku stále brání finanční problémy a neujasněné pozemkové vztahy. Pozemky v soukromém vlastnictví je třeba dále postupně vykupovat. Město na tomto problému pracuje a průběžně se daří celé území sjednocovat. Na některých místech však stále nemohou být dobudovány cesty nebo dokončeno osvětlení parku, protože s tím současní vlastníci pozemků nesouhlasí.

Dana Céová, odbor životního prostředí