Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝTVARKA V GALERII

Žáci 8. ročníku ZŠ Mládí využili v rámci výtvarné výchovy jedinečnou příležitost zhlédnout dílo světového významu, Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Ta je od roku 2012 až do letošního února, kdy odlétá do Japonska, umístěna ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Pro žáky byl připraven edukační program, který galerie nabízí ke všem stálým expozicím i aktuálním výstavám, díky němuž se zajímavou formou seznámili s historií celého cyklu a příběhy jednotlivých obrazů.

Šárka Růžičková