Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VŠECHNO ODSTARTOVAL ANDĚL PÁNĚ

Také letos se v ZŠ Mohylová uskutečnila Vánoční výstava. Ve staročesky vyzdobeném sále, kde to po celou dobu výstavy náramně žilo, byly ke zhlédnutí výrobky dětí ze všech tříd. Celá akce byla zahájena pohádkou Anděl Páně trochu jinak, odpolední doprovodný program zajišťoval flétnový soubor, dramatický kroužek i Folklorní soubor Lučinka. Poslední zastávkou návštěvníků byla často kavárna, do které většinu dobrot napekly děti se svými rodiči.

Jana Davidová