Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1976: Na prahu nové éry

Rok 1976 se ve Stodůlkách nesl ve znamení velkých plánů a závazků. Počasí bylo mírné, i když v lednu to ještě vypadalo všelijak. Prvních pět dní a nocí po Novém roce totiž zuřila silná vichřice. V Ruzyni byla naměřena rychlost 120 km v hodině. V tyto dny jsme byli bez světla, silným větrem byly zpřetrhány dráty elektrického vedení, píše kronikář František Vlasák. Pak se ale počasí umoudřilo a zazlobilo už jen 19. března, kdy začalo chumelit.

Na únor se těšili všichni studenti, kterým bylo 15 let. Sbor pro občanské záležitosti ONV a sbory MNV totiž uspořádaly ve dnech 16. až 24. února slavnostní předávání občanských průkazů. Při převzetí složili mladí občané do rukou předsedy MNV slavnostní slib, jehož text přednesla žákyně Kosanová, doplňuje kronikář.

A teď už ke zmíněným plánům. Místní národní výbor v Praze 5 – Stodůlkách vyhlásil na následující rok 1977 na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce závazek, který vycházel z iniciativy společenských organizací, členů MNV a všech složek Národní fronty. Místní národní výbor a jeho rada se zaměřily nejen na plnění úkolů v oblasti ekonomického zabezpečení, ale hlavně na politicko-organizátorskou činnost a spolupráci se společenskými organizacemi, uvádí František Vlasák.

Součástí závazku přitom bylo i zajištění koordinace při plánované výstavbě Jihozápadního Města. Výstavba počítá s demolicí řady rodinných domků a dalších objektů ve Stodůlkách. Pro rok 1977 chce proto rada získat celkový přehled o navržených demolicích a potřebách náhradních bytů pro rodiny bydlící v těchto objektech, píše se v kronice. Hned v únoru byli také majitelé rodinných domků a objektů určených k demolici pozváni na hlavní útvar výstavby sídlišť k podpisu o předání těchto nemovitostí a přidělení náhradních bytů.

V dubnu se konal 15. sjezd KSČ a na jeho počest proběhla ve Stodůlkách úklidová brigáda s názvem Zvelebení životního prostředí. Škola přitom prováděla tentýž den sběr starého papíru a textilu. Tento sběr dosahuje vždy vysokých čísel, hlavně zásluhou místních průmyslových podniků, odkud se starý papír obyčejně sváží na multikáře. Není zvláštností, že se sebere 60 až 70 metráků papíru za jediný den, přibližuje pan Vlasák.

Zvelebení se pak kromě životního prostředí dočkala i autobusová čekárna na lužinském náměstí, do které byly umístěny dvě nové lavice. Obě se musely dát na silný řetěz provlečený kolem železného sloupku, aby je nemohl nikdo zcizit, líčí s trochou hořkosti kronikář. Že se ale obyvatelé Stodůlek umí i bavit, ukázala nová plesová sezona, u které František Vlasák chválí hlavně obnovení zájmu o kolové tance. Nebo je to tím, že na tyto plesy chodí spíše starší generace?, ptá se s úsměvem.

Robert Šimek