Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Novinky a změny v roce 2018

Podobně jako v každém roce jsou i v novém roce 2018 změny, které se po finanční stránce týkají většiny z nás. Uvedu několik z nich:
Hypotéky a nové doporučení ČNB, které již avizovala ČNB v létě 2017, které začnou aplikovat hypotéční banky do metodik:

  • všechny splátky úvěrů klienta by měly být max. do výše 40 % čistého příjmu
  • všechny úvěry včetně limitu kreditních karet a kontokorentů mají být maximálně osminásobek ročního příjmu klienta

Tato opatření dále zhorší dostupnost financování nemovitostí. Hypotéky zdražily v roce 2017 přibližně o půl procenta a další zvyšování o dalších 0,5 % lze předpokládat v roce 2018.

Výdajové paušály

Od roku 2018 se snižují výdajové paušály u podnikatelů. Pokud realizuje te obrat nad 1 mil. Kč, je vhodné zvážit založení s.r.o., kde můžete využít odpočet reálných nákladů a na OSVČ uplatnit maximální výši paušálu.

GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Na druhou stranu stávající právní úprava již naplňuje odhadem 70 % rozsahu GDPR.

PSD2 – evropská směrnice o platebních službách

Zdroj E15: PSD2 zakazuje například účtovat poplatky za platbu kartou a přináší řadu změn v ochraně klientů a jejich práv. Umožní lidem mít lepší přehled o jejich financích, protože banky budou muset zpřístupnit účty jiným finančním institucím. Největší dopad směrnice se proto očekává v retailovém bankovnictví, u platebních služeb a spotřebitelských úvěrů. Banky sice vidí riziko v nových digitálních protějšcích, průzkum přesto ukázal, že velké technologické firmy jako Google  či Amazon navzdory jejich schopnosti zavádět inovativní platební řešení nejsou jako konkurence příliš vnímány. Mnoho bank ale přesto zvažuje spolupráci s takzvanými fintech společnostmi či jinými třetími stranami. FinTech je odvětví finančního sektoru propojující moderní technologie se světem financí.

Změny pro rodiny s dětmi

Zvýšila se daňová sleva na dítě, rozšířil se okruh rodin, které dosáhnou na přídavky na děti. Rodičovský příspěvek lze nově čerpat rychleji. Až 90 dní budou od června moci v práci chybět zaměstnanci pečující o nemocné příbuzné. Všichni čerství otcové budou mít od února nárok na sedm dní volna. Vybrat si ho mohou během šesti týdnů po narození dítěte. Po dobu své nepřítomnosti v práci budou muži dostávat 70 procent příjmu. Peníze poputují z nemocenského pojištění, tak jako v případě mateřské.

Rychlejší návrat matek do práce má podpořit také další novinka, která platí už od ledna – možnost vyčerpat rodičovský příspěvek ve výši 220 tisíc korun už během šesti měsíců a nikoli nejméně dvou let jako dosud. Pravidla umožňují rychlejší čerpání jen ženám s vyššími příjmy. Vláda prosadila nárok na místo ve školce pro děti od dvou let výš. Podpořila také rozšíření dětských skupin a tzv. mikrojeslí.

Ondřej Marek, ondrej.marek@sbelter.cz