Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy dojde k dokončení stavby, včetně jejího okolí, a úpravě venkovního prostředí do ulice U Jezera, tedy před komplexem Luka Living? Kdy okolí Luka Living bude vypadat důstojně a my se budeme konečně moci nadechnout?

Projekt stavby polyfunkční budovy Luka Living u stanice metra Luka splňoval všechny potřebné požadavky, a proto mu v lednu 2015 stavební úřad MČ Praha 13 vydal platné stavební povolení. Nutno říci, že se stavbou na tomto území bylo počítáno už poměrně dávno. Prostor, o kterém se bavíme a který sousedí se stanicí metra Luka a obchodním centrem, byl pro výstavbu určen už v roce 1978 rozhodnutím Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy. Toto vydané rozhodnutí bylo v minulých letech jedním z podkladů při tvorbě dosud platného územního plánu pro hl. m. Praha. Od tohoto rozhodnutí až do roku 2015 byla parcela obehnaná vlnitým plechem, pustla a byla zanášena náletovými dřevinami. Po nějakém čase začalo oplocení chátrat a bylo předmětem stížností obyvatel, kteří bydleli v blízkosti a obávali se zranění. Místo se v té době stalo právem kritizovanou oblastí, která naši městskou část rozhodně nereprezentovala pozitivně. V roce 2013 bývalý vlastník pozemek prodal a nový majitel připravil projekt navazující na objekt obchodního centra, tzv. Luka Living.

Stavba tohoto polyfunkčního centra, včetně dopravní a technické infrastruktury, byla v říjnu 2017 téměř celá zkolaudována, s výjimkou komerčních prostor ve 3. a 4. nadzemním podlaží. V podmínce stavebního povolení má stavebník uvedeno, že může užívat plochy a objekty zařízení staveniště ještě po dobu 6 měsíců od termínu konání závěrečné kontrolní prohlídky. Tato lhůta tedy dle mých informací uplyne v dubnu letošního roku. Kontaktovali jsme stavebníka s dotazem ohledně termínu vyklizení pozemků a bylo nám sděleno, že převážná část staveniště, včetně kolejnic uložených na pozemku vlastníka, bude demontována a odvezena do konce února.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13