Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na co se přestavuje objekt bývalé ATÚ Stodůlky

Dobrý den,

na co se přestavuje objekt bývalé ATÚ Stodůlky v ulici K Zahrádkám?

Václav Hons

Vážený pane Honsi,

v ulici K Zahrádkám 2 se jedná o stavební úpravy budovy Automatické telefonní ústředny Stodůlky (ATÚ) beze změny v účelu užívání stavby. Po rekonstrukci bude nadále sloužit pro telekomunikace.

Alexandra Svobodová, referentka odboru stavebního