Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci poradí seniorům

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá od 21. 2. do 16. 5. Senior akademii – cyklus 13 vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy 13. Bude se konat vždy ve středu od 14 do 16 hod. v obřadní síni radnice. Občané se dozví užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, zákla - dů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí akademie je návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy a Psího domova v Troji.

Přihlášky jsou ke stažení na www.praha13.cz, obdržíte je rovněž v informacích radnice nebo u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dv. 320. K němu směřujte i vyplněné přihlášky. Kapacita kurzu je omezená. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Více na tel. 235 011 458, morcusj@p13.mepnet.cz.

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 13 Pavla Jaroše.

Jan Morčuš