Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aktivní pomoc je zapotřebí

Společnost PROSAZ, z.ú., která funguje už od roku 1991, zaměřuje své aktivity především na okruh lidí s tělesným postižením. Nosnou ideou je podpora nejen zdravotně postižených spoluobčanů, ale také seniorů v jejich přání žít svůj život ve svém domově i v případě, že se neobejdou bez zdravotní nebo sociální péče. To je hlavní důvod, proč  Prosaz začal poskytovat osobní asistenci, pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči, tedy tzv. terénní sociální a zdravotní služby. Jejich postupné zavádění se samozřejmě neobešlo bez překonávání překážek všeho druhu, v první řadě to byl nedostatečný objem finančních zdrojů. V poslední době se však projevuje s velkou naléhavostí relativně nový fenomén komplikující poskytování sociálních a zdravotních služeb. Je to obrovská nouze o pracovníky v přímé péči. Pochopitelně, je to práce náročná a její mzdové ohodnocení není zcela odpovídající. Nicméně přes tyto okolnosti bývalo v minulosti více zájemců o tento druh práce, pro které byl hlavním zdrojem motivace pocit, že dělají práci, která přináší i jinou „odměnu“, než jsou peníze. Těžko říci, zda těchto lidí skutečně ubývá nebo jenom nejsou k nalezení. A tak nám to snad nikdo nebude mít za zlé, když zkusíme zavolat: „Haló, jste tu někdo…?“ PROSAZ, z.ú., přijímá pečovatelky, osobní asistenty i zdravotní sestry domácí péče.

Více na tel. 251 614 469, 777 701 805 nebo na www.prosaz.cz.

Iveta Pešková, ředitelka PROSAZu