Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

Miliony korun se podařilo vybrat Charitě ČR na dobročinné účely při tradiční Tříkrálové sbírce, která na počátku ledna probíhala po celé České republice.

Výnos z této největší dobrovolnické akce je tradičně z největší části věnován lidem v nouzi. Peníze pomáhají nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům i matkám s dětmi. Potěšující je, že většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výnos z letošní Tříkrálové sbírky bude rozdělen mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových  projektů v zahraničí nebo jako rezerva pro případ velkých humanitárních katastrof.

Letos se v naší městské části vybralo díky štědrosti spoluobčanů celkem 90 280 Kč.

„Částka je pro nás rekordní a já všem upřímně děkuji za důvěru, kterou našim službám lidé v Praze 13 projevují. Vybranými prostředky podpoříme děti ze sociálně slabších rodin a některé z akcí pro seniory,“ řekla Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky.

Eva Libigerová