Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ženy se učí sebeobraně

Od loňského října probíhá pod hlavičkou naší městské části večerní Škola sebeobrany pro ženy. Kurz v centru Avaloka v Bellušově ulici vede zkušený trenér Josef Kodo Mádl, který učí techniku sebeobrany ženy všech věkových kategorií. Na lekce mohou dokonce dorazit i s malými dětmi v případě, že pro ně nemají zajištěno hlídání.

V rámci samotné výuky jsou probírány různé typy krizových situací, na které se ženy učí vhodně reagovat a patřičně se bránit, ale nejen to. Rovněž si zde mohou nacvičit chování v případech ohrožení teroristy nebo v případě živelné pohromy, nehody a jiných život ohrožujících situací.

Zájemkyně si každý čtvrtek od 19 do 20 hodin mohou v praxi nacvičit jednoduché a účinné techniky sebeobrany, které ženám dávají velmi slušnou šanci na obranu a v hraničních situacích jsou důležité k přežití. „Určitě je dobré, že se naše městská část podílí na něčem tak důležitém, jako výuka sebeobrany pro ženy. Ne vždy je nablízku někdo, kdo by se napadené zastal. Lidé k sobě začínají být čím dál tím víc lhostejní. Proto je určitě dobré podporovat podobnou aktivitu a naučit ženy, jak se bránit,“ řekl k projektu starosta Prahy 13 David Vodrážka, který jeden z kurzů osobně navštívil.

Eva Libigerová