Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Bašteckého

V severozápadní části Velké Ohrady vychází z ulice Janského jižním směrem, lomí se k východu a slepě končí. A protože na Velké Ohradě nesou ulice jména významných českých lékařů žijících ve 20. století, má tu „svou“ ulici i jeden ze zakladatelů české radiologie a světový rentgenolog profesor MUDr. Jan Baštecký. Byl jedním z posledních odborníků, kteří obsáhli současně radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu. Kromě klasických jazyků ovládal suverénně němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu. Narodil se 9. ledna 1899 v Praze. S vyznamenáním absolvoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity v roce 1923. Ač byl orientován především na diagnostiku, věnoval se i radioterapii. Již před druhou světovou válkou stál u zrodu české diagnostické a terapeutické neuroradiologie. Současně se začal věnovat rentgenodiagnostice. Roku 1946 byl jmenován mimořádným profesorem rentgenologie a radiologie na nově zřízené lékařské fakultě v Hradci Králové. Zde vybudoval radiologickou kliniku, která stála na špici české rentgenologie. Svou prací přispěl k úspěchům hradecké kardiologie a kardiochirurgie. Profesora Bašteckého právem považujeme za zakladatele moderní radioterapie a chemoterapie v onkologii u nás. Na své klinice vybudoval nový léčebný pavilon, kde jako první u nás zavedl ozařování kobaltovou bombou. Profesor Jan Baštecký, člen korespondent Československé akademie věd, odešel do důchodu v roce 1971, ale na své klinice pracoval až do konce svého života. Zemřel přesně měsíc po svých osmdesátých narozeninách 9. února 1979. Ulice na Velké Ohradě byla pojmenována na jeho počest v roce 1981.

Dan Novotný