Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hluk na nově otevřeném hřišti

Musím si postěžovat na neúměrný hluk na nově otevřeném hřišti ve vnitrobloku Fingerova. Je sice hezké, že jste hřiště rekonstruovali, ale obyvatelé okolních domů tím vcelku trpí.

Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo díky sjednocení několika starších ploch určených dětem úplně nové hřiště určené pro různé věkové kategorie. Instalovali jsme zde spoustu zajímavých herních prvků, které děti opravdu lákají. Asi nejvýraznějšími z nich jsou tzv. houpací had a kruhová houpačka. Pro nejmenší děti je zde připraveno oplocené pískoviště.

Společně s odborem životního prostředí jsem i já zaznamenal občasné stížnosti na nadměrný hluk v okolí hřiště. Samotná rekonstrukce budila velký zájem veřejnosti. Přes skutečnost, že byla projednána s veřejností v rámci místní Agendy 21 a nebyly k ní v té době připomínky, se v době výstavby ozývaly i názory negativní. Část maminek měla například výtky k dopadovým pryžovým plochám nebo se obyvatelé obávali masivního kácení dřevin, které se samozřejmě nekonalo. Pod vlivem všech těchto okolností jsem byl sám v určitém napětí, jak vše ve finále dopadne. Hřiště jsme symbolicky předali dětem 5. prosince 2018 jako dárek k Mikuláši. A děti vzaly hřiště doslova útokem. Zvolené herní prvky jsou pro ně velmi atraktivní, na některé se dokonce zpočátku stála fronta. A rázem vyvstal nový problém – hluk, který obtěžuje obyvatele okolních domů. Zvažuji, co je horší, zda neatraktivní hřiště, na kterém si nikdo nehraje a děti sedí doma u PC, nebo hřiště obsypané dětmi, které ale samozřejmě působí hluk. Praha 13 je městskou částí s nejnižším věkovým průměrem v Praze, žije zde spousta mladých rodin s malými dětmi, proto si myslím, že je dobře, že stavíme nová hřiště a děti si na nich opravdu s chutí hrají. Chápu i to, že lidé chtějí mít svůj klid, ale žijeme v sídlištní lokalitě, kde je nutná určitá míra kompromisu. Nové hřiště vždy bude budit větší zájem, ale postupně se vše vrátí do normálu, jak si děti i dospělí na novou věc zvyknou. Věřím, že to tak bude i zde.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13