Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu do 28. 2. 2019. Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

Michaela Líčková