Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdyby mohly odpadkové koše plakat

Oslavy Vánoc a Silvestra byly v naší městské části opravdu bouřlivé. Jejich účastníci k tomu použili obrovské množství různé pyrotechniky. Hluk děsil zejména čtyřnohé miláčky, ve vnitroblocích zůstával štiplavý dým, obrovský nepořádek a místy vypálená tráva. Báli jsme se zejména o pryžové povrchy hřišť, ale ty naštěstí zůstaly neporušené. Nejvíce vtaženy do oslav svátků byly „nebohé“ odpadkové koše ve veřejné zeleni. V prvních lednových dnech jsme s hrůzou zjistili, že koše jsou polámané, ukradené, válejí se různě v keřích... Takový odpadkový koš stojí několik tisíc korun a po řádění o svátcích budeme muset na jejich opravy či výměny vynaložit okolo 50 000 korun. Oslavit vánoční svátky a příchod nového roku? Proč ne. Ale jde to i bez ničení. A nejen odpadkových košů.

Dana Céová, odbor životního prostředí