Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka 6. tříd s rozšířenou výukou

Vážení rodiče, milí žáci 5. ročníku, Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 2019/2020 tři 6. třídy se čtyřmi specializacemi, do kterých bude moci zařadit z jiných základních škol maximálně 28 uchazečů.

Nabízíme vám rozšířenou výuku:

  • jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ)
  • matematiky a informatiky
  • tělesné výchovy (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění)

Žádosti o přestup přijímáme od 1. 2. 2019 po vydání pololetního vysvědčení z 5. ročníku. Pravidla stanovená pro zařazení žáků do některé ze skupin s rozšířenou výukou, podrobnější informace i žádosti o přestup najdete na www.zskuncova.org v kapitole O škole a v podkapitole Přestup do ZŠ Kuncova.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova