Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozšířená výuka jazyků a projektová výuka

Základní škola Janského nabízí letošní, ale především příští školní rok žákům 6. ročníku možnost vzdělávat se ve třídách s rozšířenou výukou anglického, ruského a německého jazyka. Dále je pro následující školní rok připravena rozšířená projektová výuka opírající se o roční a krátkodobé projekty. Ta přímo navazuje na výuku programu Step by Step – Začít spolu, který probíhá na 1. stupni. Více na www.zs-janskeho.cz, pro bližší informace neváhejte kontaktovat přímo vedení školy na e-mailu j.havlicek@zs-janskeho.cz. Všechny nové žáky rádi přivítáme v krásném prostředí školy v těsné blízkosti Prokopského údolí.

Jan Havlíček, ředitel školy