Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osobní bezpečí seniorů

Jednou ze zvláště zranitelných skupin obětí trestné činnosti jsou lidé v seniorském věku. V zájmu naší městské části je organizovat preventivní a osvětové aktivity, které se mimo jiné týkají právě seniorů. Ve spolupráci s Policií ČR se uskuteční přednáška, v rámci které budou senioři seznámeni se zásadami své osobní bezpečnosti. Zájemci si vyslechnou zásady bezpečného chování a své osobní bezpečnosti v domácím prostředí i venku. Rovněž jim budou poskytnuty praktické rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace.

Avizovaná přednáška proběhne 14. února od 14 do 16 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13. Není nutné se nikde registrovat. Stačí přijít před začátkem akce.

Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality