Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předvánoční setkání

V prosinci se v budově radnice uskutečnilo tradiční předvánoční setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb se zástupci samosprávy a sociálního odboru. Setkání, které proběhlo pod záštitou starosty Davida Vodrážky, uvedla předsedkyně sociálního výboru Aneta Ečeková Maršálová, která měla mimo jiné příležitost představit se zástupcům přítomných organizací, jakožto nově zvolená předsedkyně. Na programu bylo poděkování za dosavadní spolupráci, vzájemné seznámení a představení činnosti jednotlivých organizací, ale také projednání dotací obdržených v roce 2018, respektive jejich blížící se vyúčtování. Mezi nejvýznamnější akce uplynulého roku, které spadají do oblasti sociální politiky Prahy 13, patří výstavba Domova pro seniory Zity Kabátové a schválení koncepce rodinné politiky. Na setkání byl představen záměr činnosti pro rok 2019, konkrétně vyhlášení dotačního programu a výstava poskytovatelů sociálních služeb, která je naplánovaná na podzim.

Petr Syrový, odbor sociální péče