Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třináctý klub seniorů na třináctce

Na sklonku loňského roku, v úterý 11. prosince, proběhlo ve Spolkovém domě tradiční setkání zástupců městské části Praha 13 se členy klubů seniorů. Kapacita Spolkového domu umožnila účast pouze 150 seniorům z celkového počtu 328 členů všech klubů působících v naší městské části. Všechny přítomné v sále přivítal starosta David Vodrážka. Senioři si užili vystoupení dětí z folklorního souboru Lučinka a pěveckého sboru Gymnázia Jaroslava Heyrovského pod vedením Evy Girethové. Druhou část programu vyplnila kapela Koty Swing Band.

V naší městské části do nedávné doby působilo dvanáct klubů seniorů. Ve středu 8. ledna k nim přibyl klub se symbolickým číslem 13. Klub vede paní Helena Kubíková. Scházet se bude každé úterý od 13 hodin v salonku v restauraci Pod radnicí. První lednové zasedání tohoto klubu zahájil starosta David Vodrážka společně s předsedkyní sociálního výboru Anetou Ečekovou Maršálovou.

Eva Libigerová