Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Step by Step – Začít spolu

Základní škola Janského jako jediná v Praze 13 nabízí na 1. stupni výuku dle mezinárodního vzdělávacího programu Step by Step – Začít spolu. Tento unikátní vzdělávací program, který má v naší škole už tradici, klade v oblasti výchovy a vzdělávání důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti. Děti pracují v týmech učí se (prostřednictvím práce v centrech a vytvářením portfolia) hodnotit sebe i druhé, což posiluje motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení. Ve výuce je využíváno projektové učení, integrovaná tematická výuka i podnětné prostředí ve třídě. Individuální přístup zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy každého dítěte. To dostává možnost volby takových úkolů, na které stačí. S tím je však spojena také odpovědnost za jejich splnění. ZŠ Janského se ve školním roce 2019/2020 těší na nové žáky, kteří chtějí kvalitní a zároveň trochu jiný způsob výuky.

Jan Havlíček, ředitel školy