Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÁNOČNÍ JARMARK

Adventní čas je pro ZŠ Janského již tradičně spojen s Vánočním jarmarkem, jehož výtěžek je věnován na konto projektu FN Motol Můj nový život. Obě tělocvičny školy se na chvilku změnily ve vánoční trh a divadelní sál. Návštěvníci měli možnost koupit si například ozdobné svícny nebo přáníčka a jmenovky na dárky, všude vonělo domácí vánoční cukroví, připravovaly se i nakládané buřty a hermelíny. Zájem rodičů a široké veřejnosti byl obrovský a prakticky všechny výrobky dětí se prodaly. Celý večer vy vrcholil bohatým kulturním programem, který připravili nejen žáci naší školy. Vánočním jarmarkem tradičně provázejí významní hosté – patronka letošní akce místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková, která navíc přinesla za Prahu 13 šek v hodnotě 10 000 Kč. Dalšími hosty byli moderátor Jan Rosák a herečka Veronika Kubařová. Vánoční jarmark splnil svůj cíl rekordním výtěžkem 119 645 Kč, který byl společně s dárky od žáků převezen do FN Motol. Všem, kdo pomohli dobré věci, děkujeme.

Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského